Kursy walut NBP: USD 3,82 | EUR 4,27 | CHF 3,89 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne

RODO

 

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

HOMEDATA NIERUCHOMOŚCI Grażyna Siejak

z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-702), ul. Głogowska 31/33

e-mail: biuro@homedata.pl, tel. 601 688 181

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu wykonania usługi pośrednictwa podejmowanej na Państwa życzenie (art. 6 ust.1b RODO);

- w celach archiwalnych, dowodowych (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail - na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych:

- dane z umów z naszą firmą - przez 10 lat od ich wygaśnięcia,

- dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta lub do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

4. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w trakcie wykonywania usługi pośrednictwa jedynie w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

  2. Państwa dane osobowe będą profilowane pod kątem zainteresowania daną kategorią nieruchomości lub usługami pośrednictwa kredytowego.

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@homedata.pl

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy

© 2019 HomeData Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.